Biochov

Na farmě se všechna zvířata chovají podle ekologických principů a požadavků směrnic EU a české PRO-BIO organizace. Biochov bude v budoucnu certifikován agenturou ABCERT.
 

Podřízené stránky (1): Kozy
Comments