Pokoje

Hotové jsou apartmány Kozička,  Slepičky, Ovečky a Volci.
Hotový je i pokoj Vejminek, primárně určen pro správce farmy.
A letos dokončíme celé přízemí a fasádu - takže bude na dlouhou dobu snad pokoj.